علیرضا یکرنگی سندی

شنبه 14 تیر 1399

نام: علیرضا یکرنگی سندی
دانشکده: علوم پایه
گروه: فیزیک
مرتبه علمی: مربی
آدرس ایمیل: a . y e k r a n g i @ i a u r a m s a r . a c . i r


سوابق تحصیلی

مقطع: رشته: نام دانشگاه: کشور: سال اخذ مدرک:
کارشناسی ارشد فیزیک ازاد تهران شمال ایران 1385
کارشناسی فیزیک گیلان ایران 1380

 •  
 • >
  • دروس ارائه شده
  •  
  • مقالات علمی
  •  
  • سوابق اجرایی
  •  
  • تالیف و ترجمه
  •  
  • مقالات در نشریات
  •  
  • تحقیقات
 • <
 •  
عنوان 
مکان تشکیل 
شماره کلاس 
روزها 
ساعت تشکیل 
مقطع 
از فیزیک 2 طبقه سومازمایشگاه برقچهارشنبه10.15-11.45کارشناسی
فیزیک 1 طبقه همکف101چهارشنبه15.30-17.45کارشناسی
فیزیک 1 طبقه همکف103یکشنبه15.30-17.45کارشناسی
فیزیک 2طبقه دوم307چهارشنبه8-10.15کارشناسی
فیزیک پیشطبقه همکف106سه شنبه15.45-17.15کارشناسی
فیزیک2طبقه همکف102شنبه15.30-17.45کارشناسی
Title 
Authors 
Publication Date 
باز کردنTheoretical study of the effect of Casimir attraction on the pull-in behavior of beam-type NEMS using modified Adomian methodAli Koochi a, AsiehSadatKazemi b, YaghoubTadiBeni c, AlirezaYekrangi d, MohamadrezaAbadyan01/01/2010
باز کردنTunability of optical filter based on fibre-optic ring resonator using polarisation and birefringence effects in the resonator loop1Faramarz E. Seraji,2Fatemeh Asghari and 3Alireza Yekrangi Sendi01/01/2010
باز کردنNew approach to model the buckling and stable length of multi walled carbon nanotube probes near graphite sheetsA. Koochi a, A.S. Kazemi b, A. Noghrehabadi c, A. Yekrangi d, M. Abadyan02/01/2011
باز کردنAn Approximate Solution for a Simple Pendulum beyond the Small Angles Regimes Using Hybrid Artificial Neural Network and Particle Swarm Optimization AlgorithmAlireza Yekrangi , Mehdi Ghalambazb, Aminreza Noghrehabadic*, Yaghoub Tadi Benid, Mohamadreza Abadyana*, Molood Noghrehabadie, Mehdi Noghrehabadif 02/02/2011
باز کردنClosed-form Approximations of the Pull-in Parameters and Stress Field of Electrostatic Cantilever Nano-actuators Considering van der Waals AttractionAminreza Noghrehabadi *, Yaghoob Tadi Benib, Ali Koochic, Asieh Sadat Kazemid, Alireza Yekrangie, Mohamadreza Abadyane*, Mehdi Noghrehabadif04/02/2011
باز کردنAn Approximate Solution for a Simple Pendulum beyond the Small Angles Regimes Using Hybrid Artificial Neural Network and Particle Swarm Optimization AlgorithmAlireza Yekrangi , Mehdi Ghalambazb, Aminreza Noghrehabadic*, Yaghoub Tadi Benid, Mohamadreza Abadyana*, Molood Noghrehabadie, Mehdi Noghrehabadif05/02/2011
باز کردنAnalytical Approach to Compute the Internal Stress Field of NEMS Considering Casimir ForcesJavab Abdi , Yaghoob Tadi Benib, Amin Reza Noghrehabadic*, Ali Koochid, Asieh Sadat Kazemia, Alireza Yekrangie, Mohamadreza Abadyane*, Molood Noghrehabadif02/10/2011
باز کردنVariational iteration metod for the heat transfer of a non-newtonian fluid flow in an axisymmetric channel with a porous wallMohsen Gh. Kharaji1, Fakhrodin Alimoradi2, Alireza Yekrangi3, Elyas Mohammadian3, Ameneh03/02/2012
باز کردنClosed-form Approximations of the Pull-in Parameters and Stress Field of Electrostatic Cantilever Nano-actuators Considering van der Waals AttractionAminreza Noghrehabadi *, Yaghoob Tadi Benib, Ali Koochic, Asieh Sadat Kazemid, Alireza Yekrangie, Mohamadreza Abadyane*, Mehdi Noghrehabadif23/04/2017
عنوان 
سازمان 
شروع 
پایان 
مدیر گروهدانشگاه ازاد واحد امسرتیر 1395تاکنون
مسئول کارگزینی هیات علمیدانشگاه ازاد واحدامسرتیر 1388تیر 1389
عضو اصلی شورای آموزشی دانشگاه ازاد واحد رامسرخرداد 1388خرداد 1395
عنوان 
ناشر 
سال 
نوع اثر 
فیزک عمومی الکتریسیته مغناطیساذرباد1390تالیف
عنوان مقاله 
نام نشریه 
سال انتشار 
شماره جلد 
شماره صفحه 
انتقال تصویر از طریق فیبر نوریصنعت صدا و تصویر1388514
تحلیل عا ملهای اثرگذار بر کیفیت انتقال تصویر توسط فیبرهای نوریصنعت صدا و تصویر1388520
کاربرد فیبر نوری در پزشکیصنعت صدا و تصویر1389824
عنوان 
طراحی و شبیه سازی فیلترهای نوری برای شبکه های DWDMبا استفاده از اثر ساگ ناک
مطالعه خواص حرارتی و مکانیکی اپوکسی حاوی لاستیک‌های مایع
 
سیناکا کلیه حقوق این پایگاه متعلق به علیرضا یکرنگی سندی می‌باشد.