نام: علیرضا یکرنگی سندی
دانشکده: علوم پایه
گروه: فیزیک
مرتبه علمی: مربی
آدرس ایمیل: a . y e k r a n g i @ i a u r a m s a r . a c . i r


سوابق تحصیلی

مقطع: رشته: نام دانشگاه: کشور: سال اخذ مدرک:
کارشناسی ارشد فیزیک ازاد تهران شمال ایران 1385
کارشناسی فیزیک گیلان ایران 1380

سوابق اجرایی
عنوان 
سازمان 
شروع 
پایان 
سال 
ماه 
سال 
ماه 
مدیر گروهدانشگاه ازاد واحد امسر1395تیرتاکنون
مسئول کارگزینی هیات علمیدانشگاه ازاد واحدامسر1388تیر1389تیر
عضو اصلی شورای آموزشی دانشگاه ازاد واحد رامسر1388خرداد1395خرداد


تالیف و ترجمه
عنوان 
ناشر 
سال 
نوع اثر 
فیزک عمومی الکتریسیته مغناطیساذرباد1390تالیف

مقالات در نشریات
عنوان مقاله 
نام نشریه 
سال انتشار 
شماره جلد 
شماره صفحه 
انتقال تصویر از طریق فیبر نوریصنعت صدا و تصویر1388514
تحلیل عا ملهای اثرگذار بر کیفیت انتقال تصویر توسط فیبرهای نوریصنعت صدا و تصویر1388520
کاربرد فیبر نوری در پزشکیصنعت صدا و تصویر1389824

تحقیقات
عنوان 
طراحی و شبیه سازی فیلترهای نوری برای شبکه های DWDMبا استفاده از اثر ساگ ناک
مطالعه خواص حرارتی و مکانیکی اپوکسی حاوی لاستیک‌های مایع
 
مقالات علمی
Title 
Authors 
Publication Date 
Theoretical study of the effect of Casimir attraction on the pull-in behavior of beam-type NEMS using modified Adomian methodAli Koochi a, AsiehSadatKazemi b, YaghoubTadiBeni c, AlirezaYekrangi d, MohamadrezaAbadyan01/01/2010
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Tunability of optical filter based on fibre-optic ring resonator using polarisation and birefringence effects in the resonator loop1Faramarz E. Seraji,2Fatemeh Asghari and 3Alireza Yekrangi Sendi01/01/2010
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
New approach to model the buckling and stable length of multi walled carbon nanotube probes near graphite sheetsA. Koochi a, A.S. Kazemi b, A. Noghrehabadi c, A. Yekrangi d, M. Abadyan02/01/2011
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
An Approximate Solution for a Simple Pendulum beyond the Small Angles Regimes Using Hybrid Artificial Neural Network and Particle Swarm Optimization AlgorithmAlireza Yekrangi , Mehdi Ghalambazb, Aminreza Noghrehabadic*, Yaghoub Tadi Benid, Mohamadreza Abadyana*, Molood Noghrehabadie, Mehdi Noghrehabadif 02/02/2011
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Closed-form Approximations of the Pull-in Parameters and Stress Field of Electrostatic Cantilever Nano-actuators Considering van der Waals AttractionAminreza Noghrehabadi *, Yaghoob Tadi Benib, Ali Koochic, Asieh Sadat Kazemid, Alireza Yekrangie, Mohamadreza Abadyane*, Mehdi Noghrehabadif04/02/2011
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
An Approximate Solution for a Simple Pendulum beyond the Small Angles Regimes Using Hybrid Artificial Neural Network and Particle Swarm Optimization AlgorithmAlireza Yekrangi , Mehdi Ghalambazb, Aminreza Noghrehabadic*, Yaghoub Tadi Benid, Mohamadreza Abadyana*, Molood Noghrehabadie, Mehdi Noghrehabadif05/02/2011
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Analytical Approach to Compute the Internal Stress Field of NEMS Considering Casimir ForcesJavab Abdi , Yaghoob Tadi Benib, Amin Reza Noghrehabadic*, Ali Koochid, Asieh Sadat Kazemia, Alireza Yekrangie, Mohamadreza Abadyane*, Molood Noghrehabadif02/10/2011
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Variational iteration metod for the heat transfer of a non-newtonian fluid flow in an axisymmetric channel with a porous wallMohsen Gh. Kharaji1, Fakhrodin Alimoradi2, Alireza Yekrangi3, Elyas Mohammadian3, Ameneh03/02/2012
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Closed-form Approximations of the Pull-in Parameters and Stress Field of Electrostatic Cantilever Nano-actuators Considering van der Waals AttractionAminreza Noghrehabadi *, Yaghoob Tadi Benib, Ali Koochic, Asieh Sadat Kazemid, Alireza Yekrangie, Mohamadreza Abadyane*, Mehdi Noghrehabadif23/04/2017
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description